Tildeling av ekstra laksekvote på 100 laks

  • Laksevert
  • Blogg

Pressemelding: 

Som følge av ei god midtveisevaluering 10.juli har Beiarelva SA fått tillatelse fra Fylkesmannen til å iverksette det forhåndsavtalte tiltaket om å få ta ut ei storlakskvote på inntil 100 hannlakser. All ho-laks over 65 cm skal fortsatt settes ut!

Styret har vedtatt at 20 av disse storlaksene blir øremerket ungdom (under 25 år) for om mulig å styrke fiskeinteressen blant disse. Styret har også satt en grense på uttak av stor hannlaks inntil 100 cm.

Dette fisket starter opp fra og med søndag 21.juli og varer ut sesongen eller til kvoten blir nådd. Det er viktig med fortløpende registrering av fangsten på fiskebørsen for å ha kontroll med når kvoten blir nådd.

Videre må det presiseres at det er kun en storlaks pr. fisker som kan avlives og at den kommer i stedet for den ene av laksene på inntil 65 cm og ikke i tillegg. Sesongkvoten på totalt 4 lakser pr. fisker opprettholdes.

Skitt fiske!