Oppsummering av året sesong

  • Laksevert
  • Blogg

Rykninger i kastearmer rundt omkring har roet seg, laks- og sjøørretfisket i elva er over og laksekontoret er stengt. Stamlaksene har begynt å spre ekte Beiarlaks-gener over Hauforsen og det er tid for å oppsummere sesongen.

Sesongen 2019 har vært helt fantastisk med godt fiske og en jevn økning i antall fiskere. Det meldes om økt omsetning av fiskekort, dagligvarer, bevertning og overnatting. I tillegg har en stor fagkonferanse om lakseforvaltning blitt holdt i bygda. 57 deltagere fikk deilig lokalmat, overnatting og fikk se på hva Beiarelva har oppnådd med nytt fokus på føre var prinsippet og ny satsning på lakseturisme. Beiarelva går så det suser for tiden og det er gledelig å se at entusiasmen i og rundt elva øker. En ny nettside har også kommet på plass og skal få en betydelig rolle i fremtiden.

Takk til alle som deltok

Det å drifte og bevare en elv som Beiarelva er en enorm jobb. Vi vil derfor benytte dagens blogg til å takke alle som har brydd seg og som har jobbet i og med elva i år (og tidligere år). Ikke minst vil vi takke alle som kom og fisket, eller som gikk langs elva og benyttet seg av elva som et fint turområde. Uten dere ville det vært vanskeligere å finne motivasjon til å drive forvaltningsarbeidet av Beiarelva.

Vi vil også takke alle grunneierlagene, styremedlemmer, laksevert og frivillige. Dere har gjort en fantastisk jobb og med en enorm stå-på-vilje har vi nå lagt grunnlaget for fremtiden. Med økt popularitet og status som Norges beste lakseelv, målt i antall fisk pr meter elv, vil trykket fra tilreisende øke på.

Lokalt næringsliv, økonomiske støttepartnere, kommune, Beiarn JFF og stiftelsen Norsk Villaksforvaltning må også takkes. Uten dere ville vi ikke vært der vi er nå, og vi er glade for at samarbeidet har blitt betraktelig styrket i løpet av denne sesongen.

En spesiell takk til Bror Hemminghytt er også på sin plass. Uten ditt enorme hjerte for elva, din fremsynthet og evne til å ta riktige og tidvis tunge avgjørelser, ville vi ikke hatt det så godt som vi har det nå. Du har betydd enormt mye for oss lokalt, for elva og de som kommer hit og lærer å elske den. Du har sannelig ekte Beiarpuls, og er medskyldig i at Beiarelva nå er på alles lepper på en positiv måte!

Godt fiske

Beiarelva har hatt et fantastisk fiske i år. Det er en økning på 23% på mellomlaks og en 11% økning på storlaks i elva denne sesongen. På smålaks har vi hatt en nedgang på 29%, noe som vi håper vil ta seg opp igjen til neste år. Fisket har vært godt med alle tre fiskeformene, noe som er viktig for samholdet i elva. Ingen fiskeform er viktigere eller bedre enn noen andre, og derfor er det spesielt gledelig å se at markfiskerne har fått sving på de nye krokene og lander jevnt med store og flotte fisker.

Populært sjøørretfiske

Selv om laksefisket var over 31 august, er det ikke alle som vender stangtoppene hjemover. Da er elva åpent for sjøørretfiske fra brua på Storjord og ned til elvemunningen. Her har mange opplevd hvor godt sjøørretfiske Beiarelva har og noen ordentlige beist har blitt landet og satt ut igjen denne sesongen. Den største sjøørreten i år var på hele 8,4kg og ble tatt og satt tilbake på Tvervik.

For neste sesong skal sjøørretfisket få ekstra oppmerksomhet her i Beiarelva. Den skal ikke lenger stå i skyggen av laksen og derfor vil fokuset på forvaltning og sportsfisket økes betraktelig i fremtiden. Den er en anadrom fisk som har krav på beskyttelse, og fiskerne som elsker å fiske etter den, skal ha de samme kår som laksefiskerne.

Økt entusiasme på elvebredden

Som mange vet, har stiftelsen Norsk Villaksforvaltning jobbet tett med oss de siste årene. En av deres visjoner er å få ”Entusiasmen tilbake på elvekanten”. Det er kanskje en enkel tanke, men når vi ser hva slags kraft det ligger i økt entusiasme, er det slettes ikke en uting. En lakseelv trenger entusiasme i bygda, i grunneierlag og blant fiskerne for å bli en god lakseelv. Masse laks alene er ikke nok for å fungere optimalt.

Den økte entusiasmen har kommet godt med og takket være den har vi nå flere frivillige og nye samarbeidspartnere med på laget for neste sesong. Internt merker vi det allerede, og vi lover at både lokalbefolkningen og tilreisende fiskere vil få en, om mulig, bedre opplevelse i elven til neste år. Men pass på – entusiasme er smittsomt og kan ramme hvem som helst.

Takk for entusiasmen alle har vist!