Vellykket stamlaksfiske

  • Laksevert
  • Blogg

I to hektiske uker har erfarne fiskere fanget stamlaks i Beiarelva. Dette fisket er nå avsluttet og har blitt uført for å fange stamlaks under kontrollerte forhold. Totalt har stamlaksgruppen fanget 65 fisk, og disse skal snart løftes over Hauforsen og inn i Beiarelvas øvre deler.

Målet for sesongen har vært å korte ned tiden for å fange stamfiskene, effektivisere transporten og forenkle oppbevaring av fiskene. Det å fange, merke og oppbevare så mange laks, er en stor jobb og krever erfaring, struktur og kontroll. Derfor har nesten 40 personer vært involvert i arbeidet for å fiske og transportere fiskene til oppbevaringsplassen. Her har andre tatt skjellprøver og sørger for at fiskene har det som trenges for å overleve i de to store vanntankene de venter før de skal flyttes. De fleste av disse personene er fra Beiarn og omegn, og alle er personer som har enten har jobbet med stamlaksfisket tidligere år, eller som er innhentet av styret for å delta i den nye stamlaksgruppen. Arbeidet er ledet av Karsten Steen fra Beiarelva SA. Han har fått god hjelp av Tom Antonsen og sammen har de ledet arbeidet som har godt svært godt.  

65 laks på to uker
Det har blitt tatt opp 65 laks på den korte tiden og innsatsen har vært enorm i alle ledd. Etter at skjellprøver er tatt, blir de sendt for DNA-kontroll. Når disse er godkjent, og fiskene er "ekte Beiarlaks", skal fiskene i løpet av kort tid settes ut over laksetrappene og i Gråttåga. Målet med dette 5-årlige prosjektet er å dokumentere at stamlaksene gyter, og at yngelen overlever. De fire foregående år har yngelen overlevd, og derfor ser det positivt ut med tanke på restaurering av laksetrappene i Hauforsen og at laksen snart kan vandre på egen maskin og gyte i de øvre deler i løpet av noen år.