Statusoppdatering våren 2020

  • Helge Osbakk, Styreleder
  • Blogg

En lunefull og vanskelig vinter er snart på hell. Nyåret fikk mildvær, og resulterte i en skikkelig isgang i elva. Såpass alvorlig var det, at riksdekkende medier lagde flere reportasjer om hendelsen. Det minner oss om den gang en av våre beste laksefiskere sto i kjelleren sin blant isflak, men vann oppetter leggene og sa; - Jeg håper laksen har berga seg – for det fortjener den!

20190329 085322Isgangen i år var ekstra stor, men for Beiarelva er ikke isgang noe nytt, og stort sett går det fint. Spesielt for laksen. Foto: Bjørn Trones

For oss i Beiarelva SA er isgang ikke noe nytt, og elva vår står imot det meste. Derfor er det godt å kunne melde at nettsidens bloggfunksjon, som har vært nede grunnet en teknisk feil, nå er på plass igjen. Vi velger derfor å starte med å oppsummere fjorårets sesong, og tar også for oss den vi er på vei inn i. Derfor blir denne litt omfattende denne gangen.

Fortsatt Norges beste lakseelv

Fjorårets fiskesesong er nok blant de beste vi har hatt, både når det gjelder fangst og fiskere i elva. Totalt ble det fanget 1714 laks, som totalt veide ca. 9200 kg. Av disse ble 75% gjenutsatt. Resultatene gjør at Beiarelva opprettholder statusen som Norges beste lakseelv av middelsstore og store elver, hva angår oppfisket laks pr. km. lakseførende elv. I tillegg til et eventyrlig godt resultat, har vi fått inntrykk av at fiskerne var svært godt fornøyd med forholdene, både i elva, og ellers i kommunen. Godt å ta med seg i det videre arbeid.

Stabil gytebestand

Etter at fiskesesongen var avsluttet, ble det gjennomført drivtelling i elva. Dette for å fastslå gytebestanden av holaks. Tellinga ble gjennomført under gunstige forhold, med lite og veldig klart vatn. På ny fikk vi ei «gladmelding». Undersøkelsen dokumenterte ca. 9000 kg holaks, og totalt 2267 laks. Med et gytebestandsmål på 1704 kg, vil det si at dette målet var overskredet med hele 500%.

Når det gjelder sjøørreten, har vi registrert en liten tilbakegang fra året før, både i oppfisket antall og vekt.

Laksetrappene i Høgforsen

Gjenåpningen av laksetrappene er et tidkrevende og vanskelig prosjekt vi jobber mye med. Statusen så langt, skulle vært gjennomgått og diskutert på det planlagte grunneiermøtet i mars, men grunnet corona-viruset, ble dette umulig å få til. Så fort det lar seg gjøre, fortsetter vi arbeidet. 

Prosjektet har vært innom tre forskjellige fagmiljøer, blant annet SINTEF. Sammen med Norconsult skal vi snart på befaring, for å se om tunnelen i Høgforsen kan benyttes i sin nåværende stand. De vil trolig også utforme et endelig anbudsgrunnlag for oss. Vi oppdaterer leserne våre etterhvert som saken utvikler seg.

DR1_-_P_1ST.NO._SNVF_Kjetil_Beiarn_05-19-42_3.jpgHer er sjøørretbekk-ekspert Kjetil Flakke sammen med styreleder og andre og sjekker bekkenes sjøørretbestand langs Beiarelva. Foto: Tommy Egra, SNVF

Sjøørretprosjektet i Beiarn

Sjøørretprosjektet ble startet i Beiarelva og omegn, og driftes av SNVF v/ Tommy Egra. Det skal registrere, kartlegge og sikre sjøørretbekkene i Beiarn, og deretter utbedre gyteforholdene om nødvendig. I Beiarn er det Beiarelva SA som er ansvarlige for prosjektet, siden de fleste bekkene er sidebekker og små sideelver i Beiarelva. For å utføre undersøkelsene har SNVF og Beiarelva SA inngått en avtale med Beiarn JFF, som allerede i fjor var på befaring og «strømfisket» i noen små bekker i området fra Tvervik, til og med Moldjord. Utgangspunktet for prosjektet var at det kun skulle omhandle Beiarn, men etterhvert har dette fått helt andre dimensjoner, med nasjonal oppmerksomhet og interesse.

Etterhvert som arbeidet skrider fram og utvikler seg, er det overmåte viktig at vi får grunneierne engasjert, og får dem med på arbeidet. Vi er helt avhengig av deres velvilje og bistand.

At prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet og interesse, har i sin tur resultert i at Beiarelva, etter søknad, har fått eksterne midler i størrelsesorden 50 000 kr. stillet til disposisjon for arbeidet. Vi er overbevist om at vi skal lykkes, og at resultatene av arbeidet etter hvert vil vises.

Effekten av coronaviruset

Lenge fikk vi arbeide uforstyrret, og mye fikk vi gjort. En firemannsgruppe, utpekt av et grunneiermøte i Beiarelva SA, har utarbeidet forslag til en ny driftsplan for elva. Grunneierne i Gråtådal har stiftet sitt eget elveierlag i påvente av at laksen skal gjøre sitt inntog der. En arbeidsgruppe har arbeidet med en «kost-nytteanalyse» i forbindelse med rehabilitering av laksetrappene, mens ytterlig noen har vært opptatt med planene for laksetrappene. Det har foregått noe hele tiden, og nå var liksom alt klart til å «iverksettes» - men så kom viruset.

Medlemsmøtet den 18 mars og årsmøte den 30 mars ble utsatt. Kanskje lider «Dialogkonferansen» den 21-22 april samme skjebne. 19 juni skal etter planen fisket starte i Beiarelva, og vi antar at fisket starter som forventet, men det som er litt mer usikkert, er hvem som får tilgang til elven med de nye reglene, og hvordan situasjonen er når åpningsskuddet går. Derfor, for å holde alle oppdaterte, vil dere få slik informasjonen raskt. Følg derfor med på nettsidene og på Facebook. 

Vi takker alle for interessen dere viser Beiarelva, og vi har et oppriktig ønske om høre fra dere og om mulig få treffe dere til sommeren. Vi lever i håpet.