Beiarelva i "Coronatider"

  • Helge Osbakk, Styreleder
  • Blogg

Årets fiskesesong nærmer seg, og Beiarelva åpner den 19 juni som planlagt. Fra styret sin side legges det ingen restriksjoner på hvem som får komme til oss å prøve styrken mot laksen.

P1366734
Det er viktig at både grunneiere og fiskere spiller på lag denne sommeren. Ryddige områder og fiskere som respekterer reglene, slik som denne fiskeren her på Molid, er et must for en trygg og god fiskesesong. Foto: Tommy Egra, SNVF

Derimot er vi klare til å justere oss etter regler og pålegg fra overordnede myndigheter. Vi vil fortløpende oppdatere nettsidene våre dersom det kommer endringer som påvirket fisket, både for lokale og de tilreisende.

En annerledes sesong

Vi går altså inn i en tid der vi trolig må forholde oss til noen uvante restriksjoner. Coronaviruset sørger for det. Etter at Beiarn i lengre tid har vært ei delvis «avstengt» bygd, og kanskje slik har unngått å få viruset, er det nå så smått åpnet for å ta imot besøk utenfra. Det er forventet at vi også kan la fiskere utenfra komme til elva og bygda vår. Det gleder vi oss til. Det betyr nytt liv i bygda. Men det betyr også at sjansen for å få en spredning av viruset øker.

I sammen mot smittespredning

Fra Beiarelva SA sin side, har vi ei klar målsetting om å gjøre alt som er mulig for å forhindre smittespredning på grunn økt aktivitet langs elvebredden. Vi vil derfor på førstkommende styremøte utarbeide retningslinjer for hvordan fiskerne og grunneiere bør opptre – i møte med hverandre. I tillegg vil jo fiskerne som kommer hit, i likhet med alle oss andre, trolig også i sommer måtte forholde seg til unormale regler og pålegg, som vi både tror og håper at de vil respektere. La oss alle gjøre vårt for å få en flott laksesesong i år også!

P1022946

Heldigvis påvirkes ikke laksen av disse ekstraordinære tider, og det vil nok også i år trekke godt med fin Beiarlaks opp i den vakre elva vår. Foto: Tommy Egra, SNVF