Skip to main content

Et unikt år gir 200 storlaks

  • Helge Osbakk, Styreleder
  • Blogg

Det er fra Fylkesmannen gitt tillatelse til å ta ut inntil 200 laks av fritt kjønn og fri størrelse i Beiarelva fra og med 14 Juli 2020. Fisket starter kl. 06.00 i morgen og varer utover sesongen og til fiskene er fanget.

P1366734Nå kan alle ut å fiske etter skikkelig storlaks i Beiarelva. Benytt deg av muligheten, for året er unikt, kvoten er unik og trolig er sesongen også helt unik! Skitt fiske. Foto: Tommy Egra, SNVF

Når kvoten for midsesongsevalueringen er fisket opp, vil det da bli rapportert på vår nettside og på vår Facebook-side direkte. Da skal alt fisket stoppes. I løpet av denne perioden vil det blir det jevnlig gis status på antall fisk som er igjen, og fiskerne er selv ansvarlige å sette seg inn i status og opprettholde fiskereglene rundt disse ekstra fiskene. Kvoten innbefatter også tidligere avlivede storlaks og blir regnet opp mot det totale antallet på de 190 laksene pluss de 10 laksene som er forbehold ungdommen. I praksis betyr dette at du som fisker kan ta ut 1 storlaks, og tre laks under 65cm, som utgjør din totalte årskvote.

Et unikt år gir unikt uttak

Denne kvoten er et resultat av et ekstraordinært fjorår, med unormalt mye gytefisk i elva, samt at i år er det en ekstraordinær sesong, med lite fiskere grunnet koronaviruset. Derfor har Fylkesmannen godkjent et forslag fra årsmøtet i Beiarelva, og ta ut 200 fisk av fritt kjønn og fri størrelse. Dette må sies å være helt unikt, og vi ber om forståelse for det og oppfordrer fiskere til å rapportere inn fangst fortløpende, slik at vi holder oss innenfor kvoten, og slik at vi ikke tar fra ungdomskvoten.