Skip to main content

Fiskeguider i Beiarelva

 • Helge Osbakk, Styreleder
 • Blogg

I takt med stadig økende interesse for Beiarelva, ser styret i Beiarelva SA behovet for å tilby fiskerne kvalitetssikrede guidetjenester. Det er derfor igangsatt et arbeide for å opprette en egen gruppe med guider, med forventet kompetanse og nødvendig godkjenning og tillatelse fra grunneiere og grunneierlag.

P1366734Beiarelva skal alltid være en folkeelv, hvor alle typer fiskere skal ha en plass. Behovet for en mer oversiktig, tilgjengelig og profesjonell guiding øker i takt med elvas popularitet. For mange er det å betale for å få tilgang til en erfaren laksefiskers kunnskap helt vanlig, og fler vil det bli. Derfor vil vi snart kunne presentere en gruppe dyktige guider som står klare til å gi lakseturismen i bygda en nytt løft. Foto: Tommy Egra, SNVF

Dette innebærer blant annet at guidene skal ha gjennomført et eget opplæringsprogram hvor det blir vektlagt kunnskap om elva, fiskeregler, sikkerhet, privatrettslige regler for guiding og håndtering av fisk i forbindelse med «fang og slipp».

Etterhvert som guidene har gjennomført opplæringen, og kan tilby godkjent og lovlig guiding via et firma, vil de bli presentert på vår hjemmeside. Vi tror at tilbudet blir godt mottatt hos aktuelle fiskeguider, blant grunneierne og hos fiskerne som ønsker guiding. Slik viser vi at Beiarelva tar fiskernes behov på alvor og dem som stiller langs elva som guider, vil fremstå som profesjonelle.

Uoversiktlig guidetilbud

Allerede i dag foregår det ulike former for guiding i elva vår. Noen kjenner vi til, og mange av disse gjør en god jobb og vil bli en del av den nye ordningen. Andre jobber mer uoversiktlig, og ikke i henhold til den standarden og de kravene som Beiarelva SA forlanger for fremtiden. Etter et vedtak i styret, oppfordres nå grunneierlagene til å stoppe slike former for guiding, da det er en form for næringsvirksomhet, noe man ikke har rett til å drive på privat grunn uten grunneiers samtykke.

Oppfordring til aktuelle guider.

Styret i Beiarelva SA oppfordrer nå alle som kan tenke seg å være fiskeguider i Beiarelva til å ta kontakt med Beiarelva SA. For å bidra til best mulig standard på den fremtidige guidetjeneste i elva, vil to aktuelle guider bli invitert med i ei prosjektgruppe. Gruppen skal ha som oppgave å utvikle en guideveileder for Beiarelva, og sørge for at vi også på slike tjenester holder et høyt og profesjonelt nivå. Slik vil det stå i stil med resten elven og det flotte tilbudet vi har til lakseturister.

Hva vil vi oppnå med en slik guidegruppe?

Målet med dette prosjektet er at fiskere som fisker i Beiarelva kan leie godkjente guider med rett kompetanse, hvor man vet at både tjeneste og oppgjør foregår profesjonelt og lovlig. Når gruppen er klar, vil det bli opprettet en egen presentasjonside på nettsidene våre. Her blir guideordningen og guidene bli presentert med hver enkelt guides erfaring, sonetilgjengelighet og kontaktinformasjon. Til slutt tror vi prosjektet vil resultere i:  

 • At det blir attraktivt å være fiskeguide i Beiarelva.
 • At prosjektet bidrar til rekruttering av nye og allerede praktiserende lokale guider.
 • Økt verdiskapningen av lakseturismen, hvor midlene i størst mulig grad blir tilført Beiarsamfunnet.
 • At omdømmet til Beiarelva SA, Beiarelva og lokalsamfunnet blir styrket.
 • At ingen kunder eller grunneiere skal bli utsatt for ulovlig eller uprofesjonell guiding.
 • At det blir lettere for lakseturister å ordne guiding i god tid før sesong.
 • At grunneierne selv kan bestemme og ha oversikt over hvem som er foretrukne guider på dere sone i elva.
 • At kundene får en kontrakt, hvor tilbud, priser og ansvar forklares.
 • At fiskerne som bruker guide, fisker lovlig, får tilgang til lokal kunnskap og vil få mer fisk og en flott opplevelse i Beiarn.

Dersom du ønsker å bli en del av den nye guideordningen i Beiarelva, ta kontakt med oss Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så tar vi kontakt deg.