Skip to main content

Midtveisevaluering 2022

  • Atle Frøysland
  • Blogg

Stor takk til alle grunneiere og kortselgere som har fulgt oppfordringen om å rapportere inn alle fangster innen 15.07. Tallene viser en betydelig tilbakegang i fangstene sammenlignet med fjoråret.

Kun 128 laks over 7 kilo er rapportert inn - hvorav 67 hunnlaks - 48 hannlaks og 13 med ukjent kjønn.

Av mellomlaks er det kun rapportert inn 36 hanner og 67 hunnfisk, samt 14 med ukjent kjønn.

Etter en samlet vurdering har styret besluttet å ikke åpne opp for en storlaks-kvote inneværende år. Handlingsplanen er tydelig: Bærekraftsperspektivet og "føre-var-prinsippet" skal legges til grunn for forvaltningen av elva.

Selv med en betydelig tilbakegang i fangstene er det positivt å se at smålaksen er tilbake. Det lover godt for kommende år.

Styret i Beiarelva SA