Om Beiarelva SA

Styret i Beiarelva SA består av åtte lokale grunneiere hvor tre av disse er varamedlemmer. De jobber tett med grunneierne, lokalt næringsliv og kommune lokalt. 

Styrets leder er Merethe Selfors og Tore Berntsen er nestleder.