Om Beiarelva SA

Styret i Beiarelva SA består av åtte lokale grunneiere hvor tre av disse er varamedlemmer. De jobber tett med grunneierne, lokalt næringsliv og kommune lokalt. 

Styrets leder er Helge Osbakk og Andre Kristoffersen er nestleder.