Os

Sonen starter ved Einan, der elva renner rolig. Når vi kommer til Einanhølo, forandrer sonen karakter, og i Jarfall renner elva gjennom stryk med store steiner før den igjen går over til roligere oppførsel til den kommer til Skoodden. Elva får på ny opp farten et stykke før den kommer inn i osen. Siste biten fra Skoodden til grense Strand, minner elva om en flod.

Den siste delen blir satt opp som fluefiskesone, der det ikke er motfiske. Denne sonen er eksklusiv og koster vesentlig mer enn de øvrige sonene.

Gapahuk i Einan og Skoodden m/parkering, benker og utedoer er utplassert flere steder.

 • Fiskekort (15)

  Dagskort:

  Ut juni 400,- kr.

  Resten av sesongen 300,- kr.

  Fluefiskesonen 550,- kr.

  Halvdagskort:

  300,- kr

  Rekrutteringskort:

  Gratis for barn under 16 år som fisker i lag med en voksen.

  Kortsalg:

  Scanatura

  Daniel Rasch Jacobsen

  Jan Helge Einan

 • Gapahuker (5)

  Det er 5 gapahuker jevnt fordelt over sonen

 • Parkering (3)

  Det er tre parkeringsplasser i sonen 

 • Toalett (3)

  Det er tre toalett på sonen

 • Kontakt oss

  Leder: Thorgeir Os

  Telefon: 41302063

Velkommen til oss