Selfors

Fiskesone Selfors er en kort men variert strekning på 1,2km med tre hovedfiskeplasser, men med fine muligheter for fiske langs hele strekket fra Ågrøva til Førsn. Nedre del er preget av fine strømpartier med store steiner i elvebotnen, noe som gir fisken gode standplasser. Langs øvre del renner elva stille. Her kan man ved middels til lav vannstand stå på åpne sandbanker å fiske.

Fiskesonen er godt egnet til leie for grupper på inntil 6 personer. Ved middels til lav vannstand i elva er Selfors et fint valg for fiskende barnefamilier med sine sandbanker, steinstrender og to gapahuker og utedo. Fasilitetene er enkle, men gir mulighet for opphold over lengre tid. Grunneierlaget sørger for at det er ved i gapahukene til sine fiskende gjester. I gapahukene finner man også håver, informasjon om fiske i Beiarelva og skjellprøvekonvolutter.

På Selfors kan man hilse på kalver og kyr, og det hender man får selskap av firbente, nysgjerrige venninner når det noen uker om sommeren beites langs elva. En av våre grunneiere tilbyr også overnatting. Det er liten plass til oppstilling av campingvogn, men det er mulig å sette opp telt i nærheten av gapahukene. Parkering ved Selfors bru, i krysset til Savjordveien eller ved Lisjåkjeften.

Velkommen til oss på Selfors!

 • Fiskekort (6)

  Dagskort:

  Ut juni kr. 375,- kr

  Resten av sesongen kr. 325,- kr

  Halvdagskort:

  200,- kr

  Sesongkort:

  2000,- kr som gjelder fra 18.06.

  Rekrutteringskort:

  Gratis for barn under 16 år som fisker i lag med en voksen.

  Gårdskort: 500,- kr (fra 18.06.)

  Kortsalg:

  Anne Maren Wasmuth

  Merethe Selfors

 • Gapahuker (2)

  Sonen vår er 1,2km og et utstyrt med 2 flotte og velorganiserte gapahuker. 

   

 • Toalett (2)

  Begge gapahukene våre har en utedo som står oppført nær gapahuken. 

 • Parkering (3)

  Vi har tre parkeringsplasser på vår sone. Disse er avmerket på kartet og er lette å finne. 

 • Kontakt oss

  Leder: Anne Maren Wasmuth

  Telefon: 48092659